DragashKomente: 0 Muzeu Etnologjik i Dragashit me eksponatet e banorëve 10:35 / 17.06.2016 Dragashi shumë shpejt do të bëhet me një Muze Etnologjik. Një muze i tillë po themelohet nga vetë banorët e kësaj pjese ngritur në kufi ndërmjet dy trojeve, të Opojës dhe Gorës.