Komuna e Gjakovës dhe USAID-i nënshkruajnë Memorandum Mirëkuptimi

GjakovëPostuar: 13:40 / 01.02.2018

Kryetari i komunës së Gjakovës Ardian Gjini dhe drejtori i misionit të USAID-it në Kosovë James Hope, kanë nënshkruar një Memorandum Mirëkuptimi, përmes së cilit synohet ngritja e një sistemi të qëndrueshëm të Prokurimit Publik, me ndikim të drejtpërdrejtë në rritjen e besimit të qytetarëve.

Ky memorandum nisë bashkëpunimin e ri në mes të komunës së Gjakovës dhe USAID-it në projektin. “Komunat transparente, efektive dhe llogaridhënëse”, projekt i cili ofron përkrahje të drejtpërdrejtë përkomunën e Gjakovës në rritjen e kapaciteteve dhe vendosjen e mekanizmit të ri për sistemin transparent dhe efektiv të prokurimit publik, duke përfshirë edhe funksionimin e sistemit të prokurimit elektronik.

Gjini tha se përmes kësaj përkrahje, komuna e Gjakovës do të arrijë ta perfeksionojë sistemin e prokurimit publik, duke e rritur kështu nivelin e transparencës dhe llogaridhënies para publikut. Hope ka thënë se misioni që ai drejton është i përkushtuar që në komunat e Kosovës të ketë edhe më shumë transparencë, llogaridhënie dhe efikasitet.

FerizajKomente: 0 Kompanitë ndërtuese krijojnë deponi jashtëligjshëm në Ferizaj 10:59 / 18.10.2018 Kompanitë që merren me ndërtime të larta banesore në Ferizaj përveç kaosit urban vazhdojnë të shkaktojnë edhe telashe të tjera mjedisore, derisa ato shpeshherë po krijojnë deponi mbeturinash inerte në vende të ndryshme.