Drenasi përfitues i disa granteve të performancës komunale

GllogocPostuar: 10:43 / 02.04.2019

Komuna e Drenasit ka pranuar grantin e performancës nga Qeveria Zvicerane në vlerën prej 149,846.00 euro, dhe grantin e performancës komunale nga Qeveria Suedeze në vlerën prej 33,593.00 euro, kurse nga Qeveria Japoneze ka përfituar grantin në vlerën prej 64,000.00 euro.

Të gjitha këto mjete janë orientuar në projekte kapitale. Dy të parat, për ndërtimin e kolektorëve për ndërtimin e ujërave të zeza, ndërsa mjetet ne Qeveria Japoneze janë ndarë për blerjen e mamografit për QKMF-në, transmeton InfoKomuna.

Të gjitha mjetet janë derdhur në llogari të Komunës dhe janë alokuar për projektet e përcaktuara sipas prioriteteve.

Komuna e Drenasit, po dëshmon për transparencë dhe në shërbim të qytetarëve për përmirësimin e jetës dhe kushteve të tyre, vlerësime këto të bëra si nga organizatat e huaja ashtu edhe ato vendore.

Puna, angazhimi dhe përkushtimi për implementimin e projekteve kapitale në infrastrukturë, ujësjellës, kanalizim, zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, përkrahje në zhvillimin e bujqësisë, në ngritjen e cilësisë në arsim, infrastrukturë shkollore, turizëm, kulturë, sport dhe fusha të tjera, do të jetë përkushtim i vazhdueshëm i qeverisjes. /InfoKomuna/