Instituti KLGI dhe MZHR nënshkruajnë memorandum bashkëpunimi

Postuar: 15:42 / 09.09.2019

Instituti Kosovar për Qeverisje Lokale (KLGI) dhe Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) kanë nënshkruar memorandum bashkëpunimi për avancimin e zhvillimit socio-ekonomik rajonal të balancuar në Kosovë.

Ky memorandum ka për qëllimpërcaktimin e fushave të bashkëpunimit ndërmjet KLGI dhe MZHR, realizimin eaktiviteteve të përbashkëta, si dhe bashkëpunimin në fushat e tjera tëzhvillimit rajonal.

Instituti KLGI dhe MZHR do të përkrahinnjëra-tjetrën në hartimin e politikave në fushën e zhvillimit socio-ekonomikrajonal të balancuar, përmes zhvillimit të sektorit privat. Njëkohësisht të koordinojnëaktivitetet lidhur me zhvillimin e performancës rajonale, përmes hartimit tëdokumentit “Indikatorët Socio – Ekonomik Rajonal”. Para se gjithash, parashihetkrijimi i mundësive të reja për ofrimin e shërbimeve profesionale në nivellokal dhe rajonal, si dhe të krijimit të një mjedisi më atraktiv biznesor.  
VitiKomente: 0 Vitia shënon Ditën Botërore të Diabetit 14:40 / 14.11.2019 Komuna e Vitisë, konkretisht Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare (QKMF) në Viti, ka shënuar sot Ditën Botërore e Diabetit. Me këtë rast një ekip i QKMF-së, në qendër të qytetit të Vitisë, ka shpërndarë fletushka informative mbi këtë sëmundje...
Komente: 0 Planifikimi i duhur i buxheteve komunale, parakusht për zhvillim ekonomik lokal 14:34 / 15.11.2019 Instituti Kosovar për Qeverisje Lokale (KLGI) mbajti sesionin trajnues me temën “Korniza e Financave Lokale dhe Planifikimin Financiar”, e cila kishte për qëllim analizën e situatës aktuale të kornizës së financave lokale, e po ashtu planifikimin, menaxhimin dhe kontrollin financiar.