Apeli i vërteton dënimin ish-kryetarit të Kllokotit

KllokotPostuar: 14:16 / 03.05.2017

Gjykata e Apelit e Kosovës, ia ka vërtetuar dënimin prej 10 muaj burgim më kusht ish- kryetarit të Komunës së Kllokotit, Sreqko Spasiq, akuzuar për keqpërdorim të detyrës dhe autoritetit zyrtar.

Spasiq është shpallur fajtor, pasi që në cilësinë e kryetarit të Komunës së Kllokotit, ka tejkaluar autorizimet e tij në atë mënyrë që, me datë 3 shkurt 2014, ka nxjerrë aktvendimin me numër protokolli 4134/1, me të cilin pa ndonjë arsye ligjore e ka larguar të dëmtuarin T.S. nga vendi i punës, përkatësisht nga pozita e drejtorit të Shkollës Fillore “Marko Rajkoviq” në fshatin Vërbovc, e i cili ka pasur mandat deri më 2 dhjetor 2015.

Po të njëjtën datë me 3 Shkurt 2014 ka nxjerrë edhe aktvendimin me numër protokolli 4133/1, të cilin pa ndonjë arsye ligjore e ka larguar dëmtuarin B.D. nga vendi i punës, përkatësisht nga pozita e drejtorit të Shkollës Ekonomike – Teknike në fshatin Vërbovc, e i cili ka pasur mandat deri më 2 Dhjetor 2015.

“Apeli gjeti se gjykata e shkallës së parë ka vërtetuar drejtë gjendjen faktike, nuk ka bërë shkeljeje të dispozitave të procedurës penale si dhe ka aplikuar drejtë ligjin penal”, thuhet në njoftimin e Gjykatës së Apelit.

Po ashtu, kjo gjykatë vlerëson se nuk qëndrojnë as pretendimet e mbrojtësit për dënim më të butë ngase gjykata e shkallës së parë drejtë ka vlerësuar rrethanat e kryerjes se veprës penale si dhe ka marrë parasysh rregullat e përgjithshme për matje te dënimit.

DeçanKomente: 0 Trajnohen 50 bletarë deçanas 09:54 / 22.09.2017 MBPZh në bashkëpunim me Qendrën Informative Komunale të Bujqësisë në Deçan, ka organizuar trajnim me fermerët të mbështetur nga projekti "Zhvillimi i Zonave Rurale përmes Avancimit të Shërbimeve Këshillimore", transmeton InfoKomuna.
Komente: 0 Dita e dytë e fushatës 08:55 / 22.09.2017 Sot vazhdon dita e dytë e fushatës parazgjedhore, ku subjektet politike do ta prezantojnë programet nëpër komuna, kandidatët për kryetar dhe ata për asambletë komunale.
VitiKomente: 0 Në mbledhjen e 8-të KPF dsikuton për buxhetin e vitit 2018 13:59 / 22.09.2017 Sot në Viti, është mbajtur mbledhja e tetë e rregullt e Komitetit për Politikë dhe Financa, e cila mund të jetë edhe mbledhja e fundit e këtij komiteti për shkak të zgjedhjeve që do të mbahen në muajin në vijim, transmeton InfoKomuna.