Apeli i vërteton dënimin ish-kryetarit të Kllokotit

KllokotPostuar: 14:16 / 03.05.2017

Gjykata e Apelit e Kosovës, ia ka vërtetuar dënimin prej 10 muaj burgim më kusht ish- kryetarit të Komunës së Kllokotit, Sreqko Spasiq, akuzuar për keqpërdorim të detyrës dhe autoritetit zyrtar.

Spasiq është shpallur fajtor, pasi që në cilësinë e kryetarit të Komunës së Kllokotit, ka tejkaluar autorizimet e tij në atë mënyrë që, me datë 3 shkurt 2014, ka nxjerrë aktvendimin me numër protokolli 4134/1, me të cilin pa ndonjë arsye ligjore e ka larguar të dëmtuarin T.S. nga vendi i punës, përkatësisht nga pozita e drejtorit të Shkollës Fillore “Marko Rajkoviq” në fshatin Vërbovc, e i cili ka pasur mandat deri më 2 dhjetor 2015.

Po të njëjtën datë me 3 Shkurt 2014 ka nxjerrë edhe aktvendimin me numër protokolli 4133/1, të cilin pa ndonjë arsye ligjore e ka larguar dëmtuarin B.D. nga vendi i punës, përkatësisht nga pozita e drejtorit të Shkollës Ekonomike – Teknike në fshatin Vërbovc, e i cili ka pasur mandat deri më 2 Dhjetor 2015.

“Apeli gjeti se gjykata e shkallës së parë ka vërtetuar drejtë gjendjen faktike, nuk ka bërë shkeljeje të dispozitave të procedurës penale si dhe ka aplikuar drejtë ligjin penal”, thuhet në njoftimin e Gjykatës së Apelit.

Po ashtu, kjo gjykatë vlerëson se nuk qëndrojnë as pretendimet e mbrojtësit për dënim më të butë ngase gjykata e shkallës së parë drejtë ka vlerësuar rrethanat e kryerjes se veprës penale si dhe ka marrë parasysh rregullat e përgjithshme për matje te dënimit.

DeçanKomente: 0 Fshati pa jetë i Deçanit 10:48 / 27.05.2018 Në skaj të një livadhi bie në sy një grumbull gurësh të mbuluar nga barishte. Dikur ata gurë kanë qëndruar të renditur njëri mbi tjetrin në mure të një shtëpie.
GllogocKomente: 0 Shenjëzohen rrugët ne Komunën e Drenasit 13:08 / 27.05.2018 Komuna e Drenasit, përkatësisht Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Emergjencë, gjatë ditëve të vikendit ka filluar implementimin e projektit të shenjëzimit horizontal të rrugëve në Komunën e Drenasit.
PrishtinëKomente: 0 Plaçkitet një barnatore në Prishtinë 10:57 / 27.05.2018 Një person ka raportuar mbrëmë se dy persona të panjohur kanë plaçkitur në barnatoren e tij, me lokacion në Prishtinë.