Lideri politik në Kosovë dhe liderizmi

Postuar: 10:06 / 23.08.2017

Nuk është domosdoshmërisht e nevojshme që një lider politik të bëhet lider në zgjedhjet e ardhshme, sepse në Kosovë është një sëmundje lideriste që të jetë i pazëvendësushëm.

Nëse është kështu atëherë ky mund të jetë kryeministër, por mund të jetë edhe kryetari i grupit. Megjithatë, mund të jetë gjithashtu që një sirtar i ri i listave ku do të zgjidhet gjatë një garës brenda subjektit. Për shembull, kjo mund të jetë një ministër që është në kabinet në emër të partisë përkatëse.

Ky gjurmues i ri i listave tashmë po vepron si një udhëheqës politiki në sistem të partisë së kuqe, edhe pse udhëheqësi politik ende mund ta shtyjë partinë. Nga kjo rrjedh se funksioni i udhëheqësit politik mund të lindë nga situata dhe funksione të ndryshme,gjat qendrimit ne parti, por jo të jetë i pa zavendësushëm siq është tek ne në shoqërin Kosovare. Shpesh funksioni quhet edhe si udhëheqës i partisë , por kjo nuk është ai që përmbush presidencën e partisë. Ky është vetëm kryetari i partisë përsëri.

Në shumicën e partive politike në Kosovë, funksionet e kryetarit të partisë dhe udhëheqësit politik (ose udhëheqësit të partisë ose trajnerit të listës) shpesh janë të ndara. Por për shembull në shumë subjekte politike ku dy funksione janë bashkuar në një person për një kohë të gjatë, që është një lloj kidnapimi të funksionit që nuk lejon t'i marr askush tjeter thuajse është i pazëvendësueshëm, apo një lloj privatizimi të subjekti nga lideri siqë kemi shum liderë në Kosovë që vetem, ai mund të jetë lider sespse ai e menaxhon subjektin dhe e financon ku de fakto është subjekt privat politik, dhe e gjithë kjo tergon një matës se ai lider don ta kontrollon biznisin e tij politik. Një lider politik pritet të jetë fytyra e një partie që "shet" botën e jashtme, siç janë shtypit dhe votuesit, dhe klanet e tij duke mos lejuar askë të hyjë deri tek liderizmi përsonal, nëse është e nevojshme, duhet të merret me liderët e tjerë politik në përgjithësie jo ta lë pasardhsin familjar sikur kemi në Kosovë nga themelusit e subjekteve poltike.

Një udhëheqës politik do të duhet të bashkojë njerëzit brenda partisë së tij ose saj aq sa është e mundur që të mund të punojnë mirë së bashku dhe të mos krijohen ndarje të brendshme ne grupe dhe klane per intersa të liderit dhe rujtjen e pozitës brenda subjektit poltik. Rreziku i kësaj është që partitë do të solidifikohen në mënyrë përmbajtësore nga këto manovrime politike dhe ato të egos se dëshirës për mos ta humb pushtetin lideri.
 
'Udhëheqësi politik' nuk është një funksion formal brenda partive politike në Kosovë por ëshët diçka shumë madhore dhe frymëzuese për liderin e pazëvendësushëm. Megjithatë, brenda partive ekziston një hierarki nën titujt, të cilat shpesh përcaktohet joformalisht duke i shpërblyer ata të degjushemit branda subjektit nga lideri shpirtëror, kjo ndodh brenda kuvendit të partisë (ministri kryesues, kryetari i grupit dhe kryetari i partisë).

Në Kosovë është e zakonshme që kryetarët e partive të veprojnë si udhëheqës politikë dhe të gjitha poltikat t'i sjell ai dhe të tjeret t'i zbatojnë pa i rishqyrtuar sepse ka thënë lideri duke mendu se ai është i pazëvendësushëm edhe pas nuk din as të fol mirë shqip dhe të thotë fjali rrjedhëse shqip, por ky është lider politik në shoqërinë tonë. Për shkak të rritjes së rëndësisë së fenomenit të "zgjedhjeve zgjedhore" në partitë politike, lufta për lidershipin gjithnjë e më shumë po lufton publikisht. Për partitë politike është gjithashtu e rëndësishme që dëshirat thelbësore politike të përkthehen në politikë. Udhëheqja politike efektive kontribuon në këtë. Udhëheqësit e "partive të protestës" ose "dëshmive" fokusohen më pak në realizimin e idealeve të tyre dhe më shumë në shprehjen e ndjenjave të pakënaqësisë ose ofrimin e alternativave që janë të qarta se ato nuk do të vihen në praktikë së shpejti.

Gjatë një periudhe të qeverisë, udhëheqësi politik zakonisht është ose një president i grupit në parlament apo Ministër. Në partitë opozitare, udhëheqësi politik (jashtë kohës elektorale) është gjithmonë një kryetar i grupit në jo në partitë e koalicionit. Avantazhi i një kryetari grupi si një udhëheqës politik është se nuk është i detyruar nga një përgjegjësi ministrore, dhe kështu nuk është në rastin e politikës qeveritare, përderisa kjo nuk është e përcaktuar në një marrëveshje qeveritare. Avantazhi i një ministri si udhëheqës politik është se një ministri kërkon më shumë autoritet. Ky argument nuk do të jetë aq shumë për ministrat që kanë dështuar, por për ministra të suksesshëm dhe sigurisht me kryeministrin…

(Autori: Ali Hertica)