Gjithsejt 97 institucione, komuna, ministri dhe qveria janë mesatarisht transparente, tregon indeksi i transparencës aktive q&eu