Hapet thirrja për fondin 19 milionësh për fermerët dhe ekonomitë bujqësore

KlinëPostuar: 11:37 / 22.03.2018

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural ka hapur fazën e aplikimit në kuadër të Programit për Zhvillim Rural për vitin 2018.

Ftohën të gjithë fermerët dhe ekonomitë bujqësore që duan të merren me bujqësi dhe zhvillim rural që të aplikojnë në fondin prej 19 milion euro për mbështetje në disa nënsektorë.

Thirrja për aplikim është e hapur prej datës 19.03.2018 deri më 30.04.2018.
Të drejtë aplikimi kanë gjithë fermerët nga Komunat e Kosovës.

https://kk.rks-gov.net/kline/wp-content/uploads/sites/15/2018/03/Thirrje-per-Aplikim-per-Fermeret-dhe-Ekonomite-Bujqesore-te-Republikes-se-Kosoves.pdf


/InfoKomuna/
Fushë KosovëKomente: 0 Shpërndahen kompostuesit e parë në fshatrat e Fushë-Kosovës 11:24 / 15.10.2018 Në kuadër të zbatimit të Planit Komunal për Menaxhim të Mbeturinave, Komuna e Fushë-Kosovës ka filluar pilotimin e ndarjes së mbeturinave organike për kompostim në amvisëritë e fshatrave, duke nisur në këtë mënyrë pajisjen me infrastrukturë për...