Prishtina ofron përkrahje për shoqatat "Down Syndrome Kosova" dhe "Autizmi"

PrishtinëPostuar: 13:12 / 20.06.2017

Komuna e Prishtinës nënshkroi sot Memorandum Mirëkuptimi me Shoqatën “Down Syndrome Kosovë” dhe Shoqatën e Autizmit.

Obligimet që dalin nga ky Memorandum mund t’i gjeni në tekstin e mëposhtëm, kurse Memorandumin e plotë e gjeni të bashkëngjitur. 

1.      Komuna e Prishtinës do të angazhohet për:

1.1.Caktimin e lokacionit për ndërtimin e Qendrës për trajtimin e personave me sindormën Down dhe Autizëm .

1.2.Sigurimin e një pjese të mjeteve financiare për ndërtimin e Qendrës, e cila do të caktohet në Kontratën e bashkëfinancimit.

1.3. Ndërtimi i Qendrës me parimin “çelsat në dorë” në bazë të projektit për të cilin duhet të merret edhe pëlqimi i Shoqatave.

1.4. Prezantimi i shpenzimeve të bëra gjatë ndërtimit të qendrës tek Shoqatat.

 
2.      Shoqatat do të angazhohen që:

1.1.Mjetet financiare të grumbulluara nga Shoqatat në emër të ndihmave për ndërtimin e Qendrës, të derdhen në llogari të Komunës së Prishtinës me destinim ekskluziv për ndërtimin e Qendrës së lartëcekur.

1.2.Të gjitha marrëveshjet eventuale në mes të Shoqatave dhe Kompanive e të cilat janë në funksion të kryerjes së punëve në dobi të Qendrës do t’i prezentohen Komunës.

1.3.Shërbimet që ju kanë ofruar shoqatave për ndërtimin e qendrës do të jenë në dispozicion për ndërtimin e Qendrës, shërbime këto që do të ndikojnë në uljen e kostos së ndërtimit.